Praktisch Europees Recht

Info-graphics over de belangrijke aspecten van Europees Recht voor een boek van Huzen en Wormsbecher.
Het wordt gebruikt in het Hoger Beroeps onderwijs in Nederland.

eerste editie 2012
tweede editie 2014

http://www.praktischeuropeesrecht.noordhoff.nl