Oxygen 2011

Hoeveel zuurstof beschikbaar is voor waterdieren is afhankelijk van de temperatuur. Deze animatie legt uit hoe de diffusiecoëfficiënt, de oplosbaar en de partiële druk van zuurstof varieren met temperatuur en daarmee hoeveel zuurstof er beschikbaar is als het water opwarmt. Met een beter begrip van de zuurstofbeschikbaarheid kunnen patronen in soortenrijkdom en lichaamsgrootte beter worden begrepen. Bovendien biedt dit mogelijkheden om de effecten van klimaatsverandering te voorspellen.

Winnende film op het Marie Curie Researchers Symposium 2011 – http://www.mariecurie2011.pl

 Credits

Animatie: DaanDirk
Gemaakt voor: Wilco Verberk, NWO-Rubicon fellowship, EU Marie Curie fellowship
Meer lezen: http://dx.doi.org/10.1890/10-2369.1, http://aquaticecology.nl